Spændende bøger om Møn

Uddrag af bogreolHer er en liste over litteratur der i større eller mindre grad indeholder oplysninger om mønske trafikforhold - eller Møn i al almindelighed:

Andels-grovvarehandelen i Sydsjælland og på Møn 1900-1985 ; Svend B. Karlsen, Vordingborg 1999

Betænkning afgivet af privatbanekommisionen af 1954 ; Ministeriet for ofentlige arbejder, København 1956

Broen til Møn – Dronning Alexandrines Bro 1943-30. maj-1993 ; Torben Holm, vejmuseet, Bogø, 1993

Dansk Flinteindustri ; Gunnar Solvang, Køge Museum, Køge 2006

Dansk Godstrafik med Auto ; Nic. Hurup, København 1937

Dansk Person- og rutebiltrafik ; Nic. Hurup, København 1936

De sidste år med Møns Omnibusser ; Jens Birch og Ole Gold, Taastrup 2003 Se mere om bogen her

Det var Borre dejligt… En fortælling om dagliglivet i Borre i 1950erne ; Solvejg Brix-Hansen- Stege 2010

Dronning Alexandrines Bro og Bogø-forbindelsen ; Præstø Amtsraad, Næstved 1943

En glemt roebane ; Artikel af Birger Wilcke i "Jernbanen" (Dansk Jernbane-Klubs medlemsblad). December 1967

En historie om Landsled og familien Christiansen ; Ove Christiansen, Taastrup 2008 Se mere om bogen her

Forsøgsstationen på Lindholm. Et isoleret tilfælde ; Finn Jørgensen, Stege 2012

Fotominder fra Møn & omegn ; Møns Boghandel og Møns Museum, Stege 2003

Fra det nu forsvundne Møn ; Stig Nøhr og Edith Marie Rosenheimer, Stege 1999

Historien set fra en maskinforretning ; Ove Christiansen, Norderstedt 2011

Hundrede år med Møn ; Møn Bibliotek, Stege, 2006

Hundrede år på havene, 1866-DFDS-1966 ; Det forenede Dampskibsselskab, København 1966

Kalvehavebanen 1897-1947 ; R. Bruun, Vordingborg 1947

Kalvehavebanen 1897-1959 ; Ib V. Andersen, København 1967

Kosters historie i 1800-tallet ; Jens Christoffersen, reprint Stege 2011

Kosters historie år 1900 til 2000 ; Aage Jensen, Stege 2011

Melodien der blev væk og tiden op til ; Bjarne Pilegaard, Vordingborg 2013

Min barndoms landsby. Et tidsbillede fra Borre ; Finn Jørgensen, Stege 2013

Mine mange mønske minder ; Martha Lichtenberg Madsen, Stege 1953

Møn i gamle postkort ; Møns Museum/Europæisk Bibliotek, Stege 1997

Møn Kulturarvsatlas ; Kulturarvsstyrelsen og Møn Kommune, København 2006

Møns Dampskibsselskab ; Jens Birch og Ole Gold, Ishøj 2014 Se mere om bogen her

Møns kommunale Automobilselskab ; Jens Birch og Ole Gold Se mere om bogen her

Møns Omnibusser 1953-1993 ; Jens Birch og Ole Gold, Stege 1993 Se mere om bogen her

Officielle Meddelelser, diverse udgaver ; Post- og Telegrafvæsenet, København

Og det var Råby...Fortællinger fra en landsby på Østmøn ; Niels E. Holm:, Ishøj 2011 Se mere om bogen her

Post i 100 år ; Inge Christensen. Udgivet af Stege postkontor i anledning af 100-året for åbningen af postekspeditionerne i Borre og Askeby, Stege 1986

Præstø Amtsråd, diverse referater fra amtsrådsmøder ; Præstø Amt

Roebanerne ; Tom Lauritsen og John Poulsen, Roskilde 1987.

Roer på skinner ; Morten Flindt Larsen m.fl., København 2008

Smedjer på Møn ; Lokalhistorisk Forening Møn, Stege 2018

Stegebilleder ; Museerne.dk, Vordingborg 2009

Stege 1500 – 1950 ; Poul Tuxen, Odense 1987

Stege inden for volden ; Miljøministeriet, København 1981

Stege Sukkerfabriks historie - og erindringer ; Lokalhistorisk Forening Møn, Stege 2022

Storstrøms Trafikselskab 1979 - 2004 ; Jens Birch og Ole Gold, Taastrup 2004

Trafikken til Møn (Kalvehavebanen og andre trafikforbindelser til Møn) ; Jens Bruun-Petersen og Birger Wilcke, Roskilde 1991

Øvrighed og godtfolk - Beretninger fra det gamle Møn ; Kirsten Lütchen-Lehn, Stege 2011

 

 

Søg efter noget ...

Seneste udgivelser

Forside Lavt gulv høj serviceLavt gulv - høj service - historien om Preben Louw Pedersen
195 DKK + porto
Se mere her

Rutebildrift i fire generationer -
Strandgaards Rutebiler i 100 år
295 DKK + porto

Se mere her

 

Forside Møns kommunale AutomobilselskabMøns kommunale Automobilselskab - og tiden før
175 DKK + porto
Se mere her


Forside Skibe fra Nordatlanten og Østersøen lille

Skibe fra Nordatlanten og Østersøen
145 DKK + porto
Se mere her

Forside Rønne havn

Rønne havn - øjebliksbilleder fra 1960'erne
185 DKK + porto
Se mere her

Thrane.nu